Actievoorwaarden

De voorwaarden met betrekking tot deze actie zijn:

1.     Algemeen
1.1   Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.2   WOLF rijbewijsshop behoud zich het recht naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door WOLF rijbewijsshop bekend gemaakt worden via de Facebook pagina.
1.3   Deze actie begint op dinsdag 27 mei 2014 en eindigt op woensdag 11 juni 2014 om 16.00.

2.       De Actie
2.1   Laat via Facebook of de website je gegevens achter om kans te maken op het winnen van een gratis rijbewijs.

3.       Voorwaarden
3.1  Door deelname aan deze Actie verklaar jij daaraan te hebben voldaan.
3.2  Maximaal één deelname per persoon.
3.3  Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.4  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.5  Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.6  WOLF rijbewijsshop is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening zijn dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.7  Met deelname aan deze actie geef je akkoord dat je telefonisch of per e-mail benaderd kan worden door WOLF rijbewijsshop.
3.8  Op deze actie zijn tevens de algemene voorwaarden van WOLF rijbewijsshop van toepassing.

4.       De prijs
4.1   De winnaar ontvangt een rijopleiding aangeboden door WOLF rijbewijsshop.
4.2   De rijopleiding omvat maximaal 35 lessen en één praktijkexamen.

5.       Uitkering van prijzen
5.1   Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen maken kans op de gratis rijopleiding bij WOLF rijbewijsshop.
5.2   De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van WOLF rijbewijsshop. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
5.3   Een notaris zal op 11 juni 2014 de winnaar van de prijs bepalen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
5.4   De winnaar zal op 11 juni 2014 persoonlijk bericht ontvangen van WOLF rijbewijsshop.

6.       Publiciteit
6.1   De winnaar van de gratis rijopleiding geeft door deelname aan deze Actie WOLF rijbewijsshop toestemming om zijn of haar naam en eventueel en/of beeldmateriaal te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Daarnaast zal zijn overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van WOLF rijbewijsshop verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn medewerking verleent aan promotionele activiteiten van WOLF rijbewijsshop heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.